team
office

V roce 2013 jsme začali společně s dalšími stavbami navrhovat obnovu trafostanice nad Vyškovem, která se později stala naší první kanceláří. Dnes už většina projektů vzniká v bývalé dílně v centru Brna, a i když se pořád v domovském městě cítíme nejjistěji, prostory podle našich plánů vznikají i jinde.

 

Věnujeme se různým druhům architektonických zadání od urbanismu po nové stavby nebo úpravu těch stávajících. S klientem projdeme všemi fázemi přípravy i realizace stavby od prvotních konceptů, přes návrh, povolení, technický a autorský dozor, po spolupráci při uvedení stavby do provozu. Vždy s respektem k možnostem a požadavkům investora a v kontextu místa budoucího domu.

Jak to probíhá
1 První schůzka

Každý projekt, klient, místo i vnější podmínky jsou unikátní, proto se snažíme na první schůzce seznámit s maximem těchto okolností. Podrobně s klientem probereme jeho představy a finanční možnosti tak, abychom mohli co nejlépe navrhnout postup, jakým dojdeme k výsledku, se kterým budeme spokojení my i on. Na základě těchto informací stanovíme cenu našich prací a dohodneme si všechny další podmínky.

2 Studie

Klíčová část projektu, která rozhoduje o tom, jaký dům postavíme. Cílem je navrhnout dům funkční a krásný a efektivně tak využít finančních prostředků. K tomu vede cesta plná hledání, prověřování různých možností a pravidelných diskusí s klientem. Je to čas, kdy máme možnost lépe porozumět představám o stavbě a upřesnit si původní zadání.

3 Povolení

Připravíme podklady pro projednání stavby před stavebním úřadem. Proklestíme cestu změtí často protichůdných paragrafů a požadavků, seženeme potřebná razítka a zastoupíme stavebníka na potřebných jednáních. Konečná dohoda všech by měla zajistit, že realizaci domu nebude bránit ani soused, ani žádný úřad.

4 Realizace

Ve spolupráci se specialisty vytvoříme podrobné plány, výpisy a výpočty, podle kterých lze dobře stavět. Tato realizační dokumentace je důležitá i pro vztah mezi klientem a stavební firmou, kde jedna strana přesně ví, za co platí a druhá zase, co má stavět. S výběrem realizační firmy stavebníkovi pomůžeme. Stavbu kontrolujeme a dále spolupracujeme na jejím převzetí a kolaudaci. Následné plánování dalších záměrů spokojeného majitele nového domu je pro nás významnou součástí odměny.